एक्वाकल्चर अस्तर

अनुप्रयोग एक्वाकल्चर अस्तर

उत्पादनको उपयोग: HDPE geomembrain, 1.5mm

एचडीपीई जियोमब्रेन एक्वाकल्चर, कृषि सिंचाइ र फोहोरमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। बाँध सीपज रोकथाम प्रोजेक्ट। यो उत्कृष्ट जलरोधक प्रदर्शन, मौसम प्रतिरोध, क्षरण प्रतिरोध सबै ग्राहकहरूको सन्तुष्टि र मान्यता प्राप्त गरेको छ।