भवन र छत

आवेदन: भवन र छत

उत्पादनहरु को प्रयोग: TPO झिल्ली

निर्माण तहखाने र छत परियोजनाहरूको लागि, उत्तम समाधान TPO झिल्ली प्रयोग गर्नु हो जसले राम्रो देखिने र वाटरप्रूफिङ सुनिश्चित गर्दछ।